ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ – MACEDOINE MONTREAL – INDIA INTERNATIONAL CENTRE